Verlengen vertalen in het engels

Geplaatst op: 14.03.2019

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Voorbeelden zien voor de vertaling prolong Werkwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Dutch De Commissie stelt nu voor de toepassing van de verordening met twee jaar te verlengen.

Ik wilde Cindy's contract al verlengen. Well, I think you should extend the period, at least. Apparaten verlengen levens die moeten eindigen. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Dutch Het risico bestaat derhalve dat de discussies van de lidstaten het debat verlengen. Galgje Galgje Zin in een spel?

The Council of Members may extend this Agreement. I don't need to join, but I'll renew my membership. Voorbeelden zien voor de vertaling postpone Werkwoord 17 voorbeelden met overeenstemmingen. Dutch Dan ben ik ook graag bereid de periode van verschijnen te verlengen tot eens per twee jaar. I just went to renew my driver's licence, verlengen vertalen in het engels.

  • Dutch Het is hypocriet om EU-fondsen te gebruiken om het leven van gevaarlijke installaties te verlengen.
  • Ze nemen een meteoorsteencocktail om hun bijna-doodervaring te verlengen.

To lengthen

Dutch Vijf jaar tot vijf jaar verlengen is natuurlijk onmogelijk, zoals u wel zult begrijpen. Voorbeelden zien die renewal bevatten 30 voorbeelden met overeenstemmingen. Dutch Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt voor de bestaande verordening te verlengen. Dutch Er zijn amendementen ingediend om deze te verlengen naar een jaar.

We should leave the arrangements as they are and in my opinion prolong them indefinitely.

Je moet z'n proeftijd minstens verlengen. Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen de bevoegde autoriteiten deze periode verlengen tot maximaal 60 dagen. Vertalingen en voorbeelden Werkwoorden. We have machines prolong a life that should end. Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden.

We have machines prolong a life that should end. Prager wil onze leningen verlengen als jij president wordt. Ze nemen een meteoorsteencocktail om hun bijna-doodervaring te verlengen. Voorbeelden zien die extending bevatten voorbeelden met overeenstemmingen extend.

Dutch Het voorstel beoogt het huidige stelsel voor een nieuwe periode van drie jaar te verlengen, verlengen vertalen in het engels. Voorbeelden zien die renewed bevatten 24 voorbeelden met overeenstemmingen renew. The essence of it can prolong the act of love?

Voorbeelden van de valk nijmegen menu voor de vertaling extend Werkwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Dutch Op dat moment kan de Commissie de Raad voorstellen het defensieve mechanisme te verlengen.

I don't need to join, but I'll renew my membership. EN to extend to elongate to lengthen to prolong. Dutch Het risico bestaat derhalve dat de discussies van de lidstaten het debat verlengen. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Maar je werd verliefd op je vrouw en wilde 't contract verlengen. Hij wil het vredesverdrag tussen Frankrijk en Navarra verlengen. Dutch Er zijn amendementen ingediend om deze te verlengen naar een verlengen vertalen in het engels.

I just went to renew my driver's licence! Dutch Er is geen enkele reden om de opdracht van deze commissie te verlengen. Waarom doe je het niet allebei. Prolong my life with steroid therapy. Dutch Zij weten dat er momenteel onderzoek gedaan wordt naar het verlengen van het menselijk leven. Dutch Het risico bestaat derhalve dat de discussies van de lidstaten het debat verlengen!

Vertaling van contract, octrooi, jaarverslag, uitspraak, overeenkomst...

Voorbeelden zien die renewing bevatten 26 voorbeelden met overeenstemmingen renew. Voorbeelden zien die renewed bevatten 24 voorbeelden met overeenstemmingen renew. Ze nemen een meteoorsteencocktail om hun bijna-doodervaring te verlengen.

We have machines prolong a life that should end! Dutch Het risico bestaat derhalve dat de discussies van de lidstaten het debat verlengen. Voorbeelden zien die interval bevatten 14 voorbeelden met overeenstemmingen.