Dackebyggdens hemvärnskompani

Dackebyggdens hemvärnskompani

Hemvärnet är idag en del av armén och ingår i försvarsmaktens insatsberedskap. Hemvärnet är också en viktig del av det civila samhällets katastrofberedskap och deltar regelbundet bland annat i personsök/skallgång, skogsbrandsläckning, översvämningar samt snökaos.
Hemvärnet övar årligen sina stridsuppgifter och upprätthåller redan i fredstid en mycket hög beredskap genom att militär personlig utrustning förvaras i bostaden. I det allmänna hemvärnet ingår personal ur frivilligorganisationer (FFK, FMCK, FRO, SBK, SKBR, SLK, SRK, och SVK).
Du har civil utbildning och erfarenhet - en kompetens som vi har nytta av i hemvärnets verksamhet. Du möter oss på NYBRO BRINNER. Nu har du chansen. Se vår uppvisning på Sveavallen (lördag). Ännu större än den 2003.
Hemsida: www.hemvarnet.mil.se