Schadevergoeding in het engels

Geplaatst op: 14.03.2019

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Dutch Het bestaande systeem voor schadevergoeding van slachtoffers van ongevallen die buiten de lidstaat waar zij woonachtig zijn, plaatsvinden, werkt niet goed. Dutch In deze gevallen kan met een schadevergoeding de schade ongedaan worden gemaakt.

Dutch vordering tot schadevergoeding. It should be intended as a compensation for environmental damage. Dutch Ten tweede kan het afstaan van bloed tegen vergoeding een averechts effect hebben op de kwaliteit.

Galgje Galgje Zin in een spel? Dutch Autofabrikanten hebben recht op een vergoeding voor gemaakte ontwikkelingskosten. Dutch De Amerikaanse krijgsraad heeft zojuist bepaald dat er een schadevergoeding moet worden betaald.

Dutch Het doel van het voorstel is als Unie een bijdrage te leveren aan de schadevergoeding. Waarom doe je het niet allebei, schadevergoeding in het engels. Dutch Daarom hebben wij de vergoeding van de agro-milieumaatregelen nodig?

Dutch Een vergoeding die hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten is onaanvaardbaar. Dutch De leden moeten alleen een vergoeding krijgen van de werkelijke kosten in verband met reizen.

Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. Dutch Het doel van het voorstel is als Unie een bijdrage te leveren aan de schadevergoeding. Dutch De Amerikaanse krijgsraad heeft zojuist bepaald dat er een schadevergoeding moet worden betaald.

Zojuist vertaald

Nor can compensation be claimed on account of the enlargement of the European Union. Dutch De vergoeding geschiedt in een door de Raad van bestuur passend geachte vorm.

Dutch Er is geen dubbele schadevergoeding. Dutch Een vergoeding die hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten is onaanvaardbaar. Dutch Altijd is er wel iemand die partij is in een zaak, of een claim heeft ingediend, of schadevergoeding moet betalen. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Dutch Er komt een vergoeding van feitelijke reiskosten in plaats van een hoge standaardvergoeding.

Dutch Zij zullen daarvoor van niemand schadevergoeding krijgen. Dutch Er komt een vergoeding van feitelijke reiskosten in plaats van een hoge standaardvergoeding. Dutch De tweede is die van de schadevergoeding. Dutch Wij juichen het systeem van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte reiskosten toe. Dutch Sommigen wilden van de schadevergoeding het zwaartepunt van het debat maken, schadevergoeding in het engels. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.

"schadevergoeding" vertalen - Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Dutch Daarom hebben wij de vergoeding van de agro-milieumaatregelen nodig. Dutch Zij zullen daarvoor van niemand schadevergoeding krijgen. Dutch Er is geen dubbele schadevergoeding.

Dutch In deze gevallen kan met een schadevergoeding de schade ongedaan worden gemaakt. Of liever nieuwe woorden leren. Dutch vergiftiging vergissen vergissen is menselijk vergissing vergist verglazen vergoddelijken vergoden vergoed vergoeden vergoeding vergoelijken vergokken vergooien vergrendelen schadevergoeding in het engels vergrijp vergrijzing vergroeiing vergroot vergrootglas Bovendien biedt bab.

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Dutch Ten derde is de regeling van de schadevergoeding onbillijk.

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "schadevergoeding" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Dutch De term " vergoeding " dient in de nationale wetgeving van de lidstaten gedefinieerd te blijven. Dutch Een schadevergoeding kunt u wel vergeten. Dutch Wij juichen het systeem van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte reiskosten toe.

Dutch - dat de vergoeding van de Deense Parlementsleden met meer dan 50 procent wordt verhoogd;.

It should be intended as a compensation for environmental damage. Dutch Het doel van het voorstel is als Unie schadevergoeding in het engels bijdrage te leveren aan de schadevergoeding. Dutch De leden moeten alleen een vergoeding krijgen van de werkelijke kosten in verband met reizen.

Dutch De vergoeding geschiedt in een door de Raad van bestuur passend geachte vorm! Dutch In deze gevallen kan met een schadevergoeding de schade ongedaan worden gemaakt.

Dutch In het eerste geval gaat de vergoeding naar de eigenaar, in het tweede naar de exporteur, schadevergoeding in het engels. Dutch vergiftiging vergissen vergissen is menselijk vergissing vergist verglazen vergoddelijken vergoden vergoed vergoeden vergoeding vergoelijken vergokken vergooien vergrendelen vergrendeling vergrijp vergrijzing vergroeiing vergroot vergrootglas Bovendien biedt bab.

Ook in de database

Dutch Het bestaande systeem voor schadevergoeding van slachtoffers van ongevallen die buiten de lidstaat waar zij woonachtig zijn, plaatsvinden, werkt niet goed. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "schadevergoeding" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Dutch vordering tot schadevergoeding.

Dutch Daarom moeten wij ervoor zorgen dat bijenhouders die grote aantallen bijen verliezen schadevergoeding ontvangen. Dutch Wij juichen het systeem van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte reiskosten toe. Dutch Een vergoeding dient schadevergoeding in het engels te zijn op de werkelijk gemaakte kosten.