Vem tjänar på Nybro Brinner?

Nybro Brinner arrangeras av eldsjälarna i Nybro Flames IK. Nybro Flames är en liten förening med ett stort hjärta och engagemang för hemstaden Nybro. Alla medlemmar och faktiskt även Nybrobor utan annan anknytning till Flames än just engagemanget för staden och Nybro Brinner, arbetar på helt ideell basis med evenemanget. Ingen i föreningen tjänar en enda krona på Nybro Brinner utan tvärt om, står var och en för sina egna utlägg som t.ex. telefon, porto, resor, ledighet i form av semester eller tjänstledighet, i samband med festivalarbetet.

Dock. Nybro Brinner i sig är inte världens bästa affärsidé om man ska tjäna pengar, tvärtom. Nybro Brinner kostar drygt 1 miljon kronor att arrangera om vi ska kunna bjuda på den folkfest alla förväntar sig med scenuppträdanden, karneval, teater, uppvisningar, gatumusik och mycket, mycket mera.

De intäkter som vi kan förvänta oss att evenemanget kan generera genom platshyra från knallar, öltält och cateringfirmor är dess värre inte mer än i absolut bästa fall 300 000 kronor.

Resterande del behöver vi hjälp med att hitta lösningar på. t.ex. hjälp med byggnation och material för scener, avgrusning i Bolandersbäck för dragkamp, lån av toaletter, containrar, traktorer detta har välvilliga företag hjälpt till med. Städning, skyltning och avspärrningar, sådana kostnader plus eldskulptören, en clown etc. hjälpte Nybro kommun till med i stor utsträckning inför fjolårets festival vilket var en bidragande orsak till att denna stora folkfest kunde genomföras. Trots detta behöver vi tillgång till kontanta medel för att betala artister, karnevalsartister, ljud och ljus till scener, vakter, skyltning och annonsering mm, mm.

Vår förhoppning är att vi tillsammans med Nybro Kommun, näringslivet, privata bidrag etc. ska bli tillräckligt starka för att kunna arrangera Kalmar läns största kalas även 2004. Och vara stolta över det inför såväl oss själva som affärsbekanta, släkt och vänner från andra orter. Detta kan vi uppnå om vi får be Er alla om lite hjälp så att ingen behöver dra ett tungt lass utan behöva känna att åtagandet varit för stort.

Tyvärr varken orkar vi eller har råd att förbruka privata medel som tidigare år, att själva under tio månaders tid jaga in sponsorpengar och bidrag för att finansiera Nybro Brinner. Utan att tycka att vi i föreningen och andra som hjälper till är allt för duktiga törs jag nog påstå att vi är en resurs som arbetar gratis, mer än 1500 mantimmar, för något som kanske borde vara en kommunal angelägenhet och som vi tror att de flesta i Nybro uppskattar och ser fram emot. 2003 gjorde föreningen en förlust på knappa 70 000:- vilket vi inte har råd med fler gånger. Vi skulle gärna täcka upp den förlusten via våra insamlingspyramider för att hamna på ett nollresultat. Men vi tror att detta är för svårsmält för många?

Så svaret på din fråga är alltså, att pengarna i våra insamlingspyramider på Willys och ÖB kommer att gå till någon form av välgörande ändamål som helst gynnar barn, om Nybro Brinner av någon anledning inte kan genomföras. Barncancerfonden, BRIS eller liknande.
Till sist hoppas vi att Du känner att det är Du och alla andra som roar sig under Nybro Brinner som tjänar på att Nybro Flames arrangerar Kalmar läns största folkkulturdemonstration.

Hoppas att detta har gett svar på dina frågor och undrar du om något annat är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning
Nybro Brinner
www.nybrobrinner.com
Gm. Mikael Lindgren