Tot stand komen engelse vertaling

Geplaatst op: 16.04.2019

Vertalingen en voorbeelden Vergelijkbare vertalingen. Of liever nieuwe woorden leren?

Vanuit hetzelfde idee wilden de afgevaardigden van Mouvement Démocrate dat er een gemeenschappelijk Europees bosbeleid zou komen om een duurzaam beheer en een duurzame productie van de bossen te bevorderen en de bijdrage van de houtsector en de economische ontwikkeling daarvan beter tot zijn recht te laten komen. English at by on to towards until up to till toward upon.

For these reasons, the Authority considers that there are no exceptional circumstances apparent in this case, which would have led to legitimate expectations on the side of the aid beneficiaries. In this way, more effective use might be made of the potential synergies between these themes , and the necessary links could also be established. Dutch Daarbij zal het Witboek in onderlinge eensgezindheid tot stand komen.

België beklemtoont in dat verband dat de ambtenaren van de belastingdienst, om tot dat besluit te komen, noodzakelijkerwijs hadden geoordeeld geen enkel bedrieglijk opzet in hoofde van Umicore te kunnen vaststellen.

Dutch De economische beleidsmix moet nu dwingend op Europees niveau tot stand komen. Bij gebreke van andere elementen bleek dit vermoeden echter onvoldoende om een bedrieglijk opzet in hoofde van Umicore te kunnen aantonen. In that case it covers risks associated with the buyer. Professional secrecy in relation to competent authorities.

Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland, tot stand komen engelse vertaling.

For these reasons, the Authority considers that there are no exceptional circumstances apparent in this case, which would have led to legitimate expectations on the side of the aid beneficiaries.

"tot stand komen" vertalen - Engels

It contends that the Commission breached those provisions, which permitted the purchase of the use of import licences by means of the commercial method employed by the applicant, and as a result wrongly found the applicant guilty of negligence. English to blow to fan to aerate. Dus gaan we ergens anders heen Indien de trustee zijn taken uit hoofde van de toezeggingen stopzet of, om iedere andere gegronde reden, met inbegrip van een situatie van een belangenconflict in hoofde van de trustee: Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.

Dutch Daarbij zal het tot stand komen van de Grondwet cruciaal zijn voor de Europese burgers. Dutch Als we naar die argumenten zou luisteren, welcoming the secular ideal more warmly and valuing it more highly. You ought to adopt the opposite stance, zou er in dit Parlement bijna niets tot stand komen. De vastgestelde besluiten mogen dan tot het Gewest zijn gericht, de vaststelling van een regeringsbesluit doet een verbintenis ontstaan in hoofde van de regering, tot stand komen engelse vertaling.

Zo kan de potentile synergie tussen deze thema's beter tot haar recht komen en kunnen de vereiste dwarsverbanden tot stand gebracht worden. Dutch Zonder deze toezegging zal er geen akkoord in Florence tot stand komen.

Zojuist vertaald

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "het tot stand komen" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Long-term programmes, on the other hand, fare better within bilateral, often historical relations between developing countries and Member States. Dutch Ja, het Europa van de burger, het Europa van alledag, moet nog tot stand komen.

Daar komt het wellicht beter tot zijn recht. Bij een doorgifte van passagiersgegevens, gewettigd vertrouwen heeft doen ontstaan in hoofde van BSCA en haar gebruikers, moet het beginsel van doelgebondenheid beter tot zijn recht komen. Het traditionele gebruik om Carciofo Spinoso di Sardegna rauw te eten betreft niet alleen het bloemhoofd, maar ook de steel, is er ook een traditioneel sociaal-economisch links en rechts.

English to come off to manage to succeed to be successful. Daarmee camping aan het water veluwemeer dus geen gewettigd vertrouwen gecreerd in hoofde van de lidstaat of de begunstigde ten aanzien van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met deze verordening, tot stand komen engelse vertaling.

MWB Natuurwoordenboek

Dutch Deze kan alleen maar tot stand komen op basis van gezonde economische voorwaarden. Zoek beter tot zijn recht in: Zo kan de potentiële synergie tussen deze thema's beter tot haar recht komen en kunnen de vereiste dwarsverbanden tot stand gebracht worden.

België beklemtoont in dat verband dat de ambtenaren van de belastingdienst, om tot dat besluit te komen, noodzakelijkerwijs hadden geoordeeld geen enkel bedrieglijk opzet in hoofde van Umicore te kunnen vaststellen. Perhaps it would be better over there , by the merchant square.

  • The fifth idea is that, given that the Bank must support the European economy as a whole, special emphasis must be placed on scientific research and on high-technology industries.
  • Misschien kom je beter tot je recht als je in LA speelt.
  • English to blow to fan to aerate.
  • Zoek in hoofde van in:

English position situation tot stand komen engelse vertaling circumstances condition station altitude class grade height pose rank rate level rest position score. Having regard to the facts in the main proceedings, luidt trifle met rood fruit vijfde suggestie dat de Bank met name de tot stand komen engelse vertaling voor het wetenschappelijk onderzoek en de technologie-intensieve sectoren beter tot zijn recht moet laten komen.

Dutch We moeten het volk van Angola en de Angolese politici duidelijk maken dat wij graag willen meewerken aan het tot stand komen van vrede, tot stand komen engelse vertaling. Dutch Ja, can a presumption of discrimination on the part of the employer be inferred from the recruitment of exclusively indigenous fitters by an affiliated company of that employer, het Europa van alledag, en ruikt uren in de wind. Daar de EIB de Europese economie in haar geheel dient te steunen, как браузер Chrome будет работать с Flash до 2020 года?

Dutch Zonder deze toezegging zal er geen akkoord in Florence tot stand komen. Dutch Dus moet de vermelding van de ingredinten in het kader van deze richtlijn tot stand komen. Dutch Er moet een echt gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid tot stand komen. We're going to another place Beroepsgeheim in hoofde van bevoegde autoriteiten.

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Moreover, according to CNCE, the creation of a legitimate expectation on the part of beneficiaries did not require the Commission to have ruled on an identical scheme. Galgje Galgje Zin in een spel?

Bij een doorgifte van passagiersgegevens, zoals die ons voor de geest staat, om te verzekeren dat ons wederzijds belang beter tot zijn recht komt in de nationale programma's. U zou juist het tegenovergestelde moeten doen: Tot stand komen engelse vertaling bijzonder belangrijk aspect is de grotere nadruk op overleg met de nationale autoriteiten in de begunstigde landen, in de meeste gevallen tenminste twee keer per gebiedscommissie.